Hånd-arm vibrasjon (HAV)

vibrasjon

Fokus på hånd- og arm vibrasjoner (HAV) er økende. For å gjøre det enklere for våre kunder å benytte maskinenes vibrasjonsnivåer under risikovurdering, har vi utviklet en vibrasjonskalkulator som forenkler dette arbeidet. Kalkulatoren gjør det mulig å summere vibrasjonseksponering for inntil 6 forskjellige verktøy/maskiner pr. arbeidsdag.

For de fleste av våre maskiner har våre leverandører oppgitt et vibrasjonsnivå målt i m/s² (meter pr. sekund i andre). Sett i sammenheng med brukstid vil denne verdien kunne fastsette den totale vibrasjonseksponering brukeren utsettes for pr. dag.
Se etter vibrasjonsnivået i instruksjonsboken / brukermanualen. Kontakt oss hvis du ikke finner verdien. Vibrasjonsdataene for hånd- og armvibrasjoener kan med forsiktighet brukes under en risikovurdering. For å kompensere for at målingene ikke er utført etter de prinsipper som gjelder for bruk i risikovurderinger, multipliseres (som en tommelfingerregel) det oppgitte vibrasjonsnivået med 2. Hvis oppgitt nivå er under 2,5 m/s², forhøyes denne til 2,5 m/s² før multipliseringen gjennomføres.
Vår vibrasjonskalkulator lar deg legge inn inntill 6 verktøy/maskiner/prosesser pr. dag. Du må oppgi vibrasjonsnivå og brukstid i timer og minutter pr. dag for hvert verktøy for å bestemme total vibrasjonseksponering – både for den enkelte maskin og for alle maskinene samlet. Vibrasjonseksponeringen for hver maskin vises helt ute til høyre på hver linje i den øverste delen av kalkulatoren. En lampe tennes ved siden av resultatet for å indikere om resultatet ligger under, mellom eller over fastsatte tiltaks- og grenseverdier.
Total vibrasjonseksponering for alle maskiner vises på en egen linje midt på kalkulatoren. Også dette resultatet har samme trafikklys system.
I nederste halvdel av kalkulatoren vil brukstid pr. dag pr. maskin til tiltaks- og grenseverdi nås, bli beregnet på grunnlag av oppgitt vibrasjonsnivå.
GRØNN LAMPE
Betyr at resultatet ligger under tiltaksverdien på 2,5 m/s² pr. dag. Ingen tiltak er nødvendige.
GUL LAMPE
Betyr at resultatet ligger mellom tiltaksverdi på 2,5 m/s² og grenseverdi på 4,9 m/s². Ved eksponering i dette området skal tiltak iverksettes. Arbeiderne skal informeres om risikoen. Bedømmelse av helserisiko skal foretas og registreres. Tiltak for å redusere HAV (Hånd- Arm Vibrasjon) skal iverksettes.
RØD LAMPE
Betyr at grensen for brukstid er overskredet. Rotasjonsarbeide og HAV-reduksjonsprogram må gjennomføres.
Kalkulatoren finner du her. Vibrasjonsnivå skrives inn med tastaturet. Brukstid kan du legge inn på samme måte, eller justere tidsangivelsen opp eller ned med piltastene på skjermen. Beregning av resultat skjer automatisk når du flytter kursoren (markøren) til en ny rute i kalkulatoren.