FUSJON

 

Kjære kunder og leverandører,

Vi vil med dette informere om at HR Maskin AS med sine virkomhetsområder (Industri, seter og ovner) f.o.m. 18. desember 2023 ble fusjonert med morselskapet Rakkestad Sogneselskap SA (RASO)  Fusjonen gjennomføres for å forenkle selskapsstrukturen og det administrative arbeidet, samt å samle tilsvarende virksomhetsområder under en felles ledelse.

HR Maskin AS opphører fra samme dato. Alle virksomhetsområder fortsetter under det nye handelsnavnet RASO. Juridisk selskap blir Rakkestad Sogneselskap SA.

Fusjonen medfører ingen endringer i tidligere HR Maskin sine virksomhetsområder. Vi vil fortsette med de samme kontaktpersoner og salgspersonell som tidligere.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

 

post@raso.no

evt telefon: 69 22 70 60