Pressemelding – HR Maskin AS tar over agentur

Pressemelding - HR Maskin AS tar over agentur

Pressemelding: Fra 1. januar 2020 tar HR Maskin AS over agenturet til Norge for KWB BIO varme anlegg til landbruk og industri, for ved, flis og pellets.
Likeså tar HR Maskin AS over service ansvar for allerede leverte anlegg i Norge.

Østeriske KWB

Østeriske KWB representerer kvalitet i alle ledd, og HR Maskin AS er ydmyke for at de valgte vårt firma til å representere dem på det norske marked.

Fra 1. januar er Roy Eng ansatt hos HR Maskin AS som ansvarlig salgsrepresentant.
Han kjenner både produkt og marked meget godt ved å ha jobbet med KWB fyringsanlegg i en årrekke, og vi ser frem mot å få Roy med på laget.
HR Maskin AS har et etablert verksted til å ta seg av både montering, men ikke minst å betjene de kunder som i dag har anlegg fra KWB, på best mulig måte.
Samtlige kunder som tidligere har fått levert BIO varme anlegg fra KWB, vil bli kontaktet vedrørende service oppfølging.

BIO fyring

BIO fyring blir et viktig satsningsområde for HR Maskin AS og det forplikter å ta over et slikt kvalitets produkt.
Ved å ha fagkompetanse med på laget, vil våre kunder bli tatt hånd om på beste måte.

KWB er en av Europas største produsent av BIO varme anlegg, og leverer anlegg fra 12 til 300 kW effekt, og opp til 900kW i Cascade.

Ytterligere informasjon i tidsrommet frem til 1. januar kan rettes til daglig leder Aage Solbrekke.

HR Maskin AS
Sagveien 8
1890 Rakkestad
Tlf. 69 22 70 60
post@hr-maskin.no

KWB BiovarmeanleggKWB Biovarmeanlegg