Motholdsrull (Gas)

Varenummer: 8660137
  • Benyttes ved veggtykkelse 2,5mm+
  • Lavere friksjonsmotstand

Rullemothold som benyttes når veggtykelse overstiger 2,5 mm.

Pris pr. stk. Brukes oftest i par (2 stk.) For rørbøyemaskiner UNI60- UNI89 avhengig av kapasitet.