Bevegelig arm UNI42

Varenummer: 8200030

Bevegelig arm med chuck for nøyaktig rotasjon av røret ved flere bøyer på samme arbeidsstykke. Gradeinnstilling på chucken. Armen er hengslet og følger derfor bevegelsene til røret under bøying.